apathymoon: (Default)
For [livejournal.com profile] knittedninja
Torpedo

Legend:
This color - original lyric
This color - translation

Pasensya na
Kung ako ay
Di nagsasalita
Hindi ko kayang sabihin
Ang aking nadarama


I apologize
If I am
not talking
I am not able to say
What I am feeling


Huwag mo na akong pilitin
Ako ay walang lakas ng loob
Para tumanggi
Walang dapat ipagtaka
Ako ay ipinanganak
Na torpe
Sa ayaw at hindi


Do not insist on me anymore
I do not have the courage
To refuse
There's nothing to be curious about
I was born
introverted
Wheter [you] like it or not


Pasensya na
Kung ikaw ay naiinis
Ayoko na sanang
Pag-usapan pa
Kung gusto mo ay
Manood ka na lang ng sine
Di ba huwebes ngayon?
Baka may bago nang palabas


I apologize
If you are getting pissed off
I don't want
to talk about it anymore
If you like
You could watch movies
It's Thursday today, right?
Maybe there's a new show


Huwag mo na akong pilitin
Ako ay walang lakas ng loob
Para tumanggi
Walang dapat ipagtaka
Ako ay ipinanganak
Na torpe
Diyan sa tabi-tabi


Do not insist on me anymore
I do not have the courage
To refuse
There's nothing to be curious about
I was born
introverted
Somewhere out there


Pasensya na
Kung ako ay naiiyak
Mababaw lang talaga ang luha ko
Di ko mapigil
Ang aking damdamin
Puede bang umalis ka na
Tumutunog na ang beeper mo


I apologize
If I'm too all teary-eyed
My tears are just easily triggered
I can't stop
My own feelings
Can you just go leave
Your beeper is ringing

Date: 2009-04-13 03:06 pm (UTC)From: [identity profile] knittedninja.livejournal.com
I like the lyrics of this one.

Date: 2009-04-13 03:55 pm (UTC)From: [identity profile] apathymoon.livejournal.com
Thank you!
LMAO@your icon.. XDD I have seen that for a long time, but I didn't know that was Rick Astley until now. XD Haha, I got Rickroll'd.

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 2627 28 29
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 06:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios