apathymoon: (Default)
This was done for [livejournal.com profile] knittedninja! :3 Keep spreading the eheads' love. ♥♥♥
Minsan(Sometimes)
Legend:
Original lyric
Translation

minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan
may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay
sa ilalim ng iisang bubong
mga sekretong ibinubulong
kahit na anong mangyari
kahit na saan ka man patungo.


Sometimes in Kalayaann* we met each other
We have our own gimmick and own desires in life
Under one roof
Secrets whispered to one another
Whatever happens
Wherever you will go.


ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon
sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan
at kung sakaling gipitin ay laging iisipin
na minsan tayo ay naging
tunay na magkaibigan.


But now, yesterday fades away so fast
Hope [you] won't forget all the times we were together
And if ever you lack something, always think
that for once, we have become
true friends.


minsan ay parang wala nang bukas sa buhay natin
inuman sa magdamag na para bang tayo'y mauubusan
sa ilalim ng bilog na buwan
mga tiyan nati'y walang laman
ngunit kahit na walang pera
ang bawat gabi'y anong saya.


Sometimes there seems to be no tomorrow in our lives
Drinking the whole midnight as if it was about to become scarce
Under the round moon
Our stomachs are empty
Even though [we] don't have money
What joy it is every night..


ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon
sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan
at kung sakaling gipitin ay laging iisipin
na minsan tayo ay naging
tunay na magkaibigan.


But now, yesterday fades away so fast
Hope [you] won't forget all the times we were together
And if ever you lack something, always think
that for once, we have become
true friends.


minsan ay hindi ko na alam ang nangyayari
kahit na anong gawin
lahat ng bagay ay merong hangganan
dahil ngayon tayo ay nilimot ng kahapon
di na mapipilitang buhayin ang ating pinagsamahan
ngunit kung sakaling mapadaan baka
ikaw ay aking tawagan
dahil minsan tayo ay naging
tunay na magkaibigan.


Sometimes I do not know what is happening
Whatever [I] do,
All things have limits
Because now, yesterday has forgotten us
[We] will not be forced anymore to bring back all the times we were together
But if ever [you'll] pass through maybe
I may call you
Because for once, we have become
true friends.


*Kalayaan - name of a place in the Philippines.

P.S: Finally, I have the White Message mp3 with me!!!! Yay!!!! <3333333

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 2627 28 29
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 06:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios